Το σχέδιο θεραπείας

Γενικές αρχές χειρουργικής αποκατάστασης

Η αποκατάσταση ενός παιδιού με σχιστία πρέπει να αναλαμβάνεται εξ αρχής από ΟΜΑΔΑ ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που είναι απολύτως εξειδικευμένα σε ολόκληρο το φάσμα της θεραπείας των σχιστιών. Σε έμπειρα χέρια η συνολική παραμονή ενός παιδιού με σχιστία στο Νοσοκομείο, μέχρι δηλαδή την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του, δεν ξεπερνά την μια εβδομάδα ως δέκα ημέρες, εφ’ όσον η κάθε εισαγωγή στο Νοσοκομείο για επέμβαση είναι από μια έως τρεις ημέρες, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Το χρονοδιάγραμμα της χειρουργικής θεραπείας των σχιστιών ποικίλλει από ομάδα σε ομάδα. Εδώ παρουσιάζεται η προσωπική μας προτίμηση.


1

Η διόρθωση της μονής σχιστίας χείλους γίνεται σε ηλικία τριών μηνών αν είναι πλήρης. Κατά την εγχείρηση δημιουργούνται δύο κρημνοί εκ των οποίων ο ένας περιστρέφεται και ο άλλος προωθείται στο κενό που δημιουργείται από την περιστροφή. Οι ουλές που προκύπτουν ακολουθούν την φυσική φορά του φίλτρου του χείλους και τις περισσότερες φορές με την πάροδο του χρόνου γίνονται σχεδόν αόρατες.

Στη διπλή σχιστία το πρόβλημα είναι αρκετά πιο πολύπλοκο. Οι αρχές της αποκατάστασης είναι οι ίδιες όπως και στη μονή σχιστία, χρειάζονται όμως δύο ή τρεις εγχειρήσεις, ανάλογα με τη σχιστία. Στην πρώτη διορθώνεται το χείλος, ενώ στην επόμενη επιμηκύνεται η στυλίδα της μύτης η οποία είναι σχεδόν πάντα κοντή.


2

3

Η διόρθωση σχιστίας της υπερώας γίνεται συνήθως κατά τον δωδέκατο μήνα και περιλαμβάνει διόρθωση της μαλθακής υπερώας (δηλαδή του πίσω τμήματος της υπερώας που κινείται και περιλαμβάνει τους μυς της υπερώας) και της σκληρής υπερώας, ως της περιοχής του φατνίου (εκεί δηλαδή που φυτρώνουν τα δόντια).


Η αποκατάσταση της περιοχής του φατνίου γίνεται αργότερα, συνήθως στην ηλικία των 9-11 ετών. Η τεχνική της διόρθωσης της σχιστίας της υπερώας παίζει μεγάλο ρόλο στην μετέπειτα ομαλή ανάπτυξη της άνω γνάθου και του λόγου. 

Στις περιπτώσεις που υπάρχει σχιστία στην περιοχή του φατνίου, απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπλήρωση της ορθοδοντικής αποκατάστασης είναι να γίνει ένα οστικό μόσχευμα στην περιοχή της σχιστίας, δηλαδή να συμπληρωθεί το κενό με οστούν που λαμβάνεται συνήθως από τη λεκάνη, ώστε να μπορέσει να ανατείλει ο μόνιμος κυνόδοντας και να δημιουργηθεί ένα ιδεώδες οδοντικό τόξο για σωστή σύγκλειση και ένα όμορφο χαμόγελο. 

Η επέμβαση αυτή γίνεται συνήθως στην ηλικία των 9-11 ετών και μπορεί να συνδυασθεί με διόρθωση της σκολιώσεως του διαφράγματος και διορθώσεις ατελειών που τυχόν παραμένουν στην εμφάνιση του χείλους. 

Αν πρόκειται για διπλή σχιστία είναι δυνατό να μη μπορεί να γίνει το μόσχευμα και από τις δύο πλευρές ταυτόχρονα, και να χρειασθούν δύο διαδοχικές επεμβάσεις.


4

Προεγχειρητική ορθοπεδική

Η “προεγχειρητική ορθοπεδική” αρχίζει από την πρώτη εβδομάδα της ζωής του παιδιού.

Ο ορθοδοντικός κατασκευάζει τον ειδικό μηχανισμό τύπου ΝΑΜ (Naso Avleolar Molding). Ο μηχανισμός τοποθετείται στην άνω γνάθο του βρέφους και συμβάλει στην προετοιμασία για την επέμβαση στο χείλος και στη μύτη που θα πραγματοποιηθεί περίπου τον τρίτο μήνα ζωής του.

Πιο συγκεκριμένα, η θεραπεία αυτή στοχεύει στη διευθέτηση των φατνιακών αποφύσεων και κατ’επέκταση στη διόρθωση του οδοντικού τόξου του παιδιού. Επιπρόσθετα, συμπλησιάζει το χείλος ώστε η μετεγχειριτική ουλή να ελαχιστοποιηθεί. Τέλος, συμβάλει ουσιαστικά στην ανόρθωση του χόνδρου της μύτης για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.


Άρθρα

Θηλασμός σε παιδιά με σχιστίες

Η ψυχολογία των παιδιών με σχιστίες και της οικογένειας τους

Προετοιμάζοντας το βρέφος για εγχείρηση

ΟΜΑΔΑ των επιστημόνων που συμβάλουν στη θεραπεία των σχιστιών και άλλων κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών, περιλαμβάνει τις πιο κάτω ειδικότητες:

Πλαστικός Κρανιοπροσωπικός Χειρουργός

Έρχεται σε επαφή με την οικογένεια του ασθενή από τη στιγμή της γέννησης, προγραμματίζοντας τις χειρουργικές επεμβάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Οι πρώτες χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες σχετίζονται με την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση του ασθενή, είναι αυτές που θα καθορίσουν την πλήρη ή ατελή αποκατάσταση του ασθενή. Τυχόν λανθασμένες χειρουργικές επεμβάσεις – ειδικά στα αρχικά στάδια – οδηγούν σε μερική αποκατάσταση, χωρίς δυνατότητα ολικής αντιμετώπισης της πάθησης του ασθενή.

Οι Πλαστικοί Κρανιοπροσωπικοί Χειρουργοί της ΟΜΑΔΑΣ MEDICLEFT είναι ο Δρ. Γιώργος Ψαράς και ο Δρ. Κώστας Αλεξάνδρου, Διευθυντής του Ελληνικού Κρανιοπροσωπικού Κέντρου.


Ορθοδοντικός ειδικός σε άτομα με δυσμορφίες προσώπου

Διευθετεί και μετακινεί τα δόντια όπου χρειάζεται. Στηρίζει τις προσπάθειες του πλαστικού χειρουργού και του Γναθοπροσωποχειρουργού. Εφαρμόζει προεγχειριτική ορθοπεδικήαπό την πρώτη εβδομάδα γέννησης του βρέφους, ώστε να το προετοιμάσει κατάλληλα για την πρώτη επέμβαση συρραφής χείλους, η οποία θα πραγματοποιηθεί όταν το βρέφος είναι τριών ή τεσσάρων μηνών.

Ο Ορθοδοντικός, ειδικός σε άτομα με δυσμορφίες προσώπου, της ΟΜΑΔΑΣ MEDICLEFT είναι ο Δρ. Χριστόδουλος Λάσπος.

Λογοπαθολόγος

Είναι απαραίτητος κατά τη διάρκεια της προσχολικής και της σχολικής περιόδου της ζωής του παιδιού. Θα εκπαιδεύσει το παιδί στη σωστή άρθρωση, ώστε να αρθούν τα προβλήματα ομιλίας. Σε συνεργασία με τον πλαστικό χειρουργό, θα αποφασίσουν για την πιθανή ανάγκη φαρυγγοπλαστικής.

Οι λογοπαθολόγοι της ΟΜΑΔΑΣ MEDICLEFT είναι η Μαρία Κυριάκου Σολομωνίδου και η Σωφρονία Σταυρινίδου.Γναθοπροσωποχειρουργός

Συνεργάζεται με τον ορθοδοντικό και τον πλαστικό χειρουργό για τις αναγκαίες επεμβάσεις στις γνάθους, όπως είναι το οστικό μόσχευμα και οι ορθογναθικές επεμβάσεις.

Η γναθοπροσωποχειρουργός της ΟΜΑΔΑΣ MEDICLEFT είναι η Δρ. Ζωή Νικολάου.

Ωτορινολαρυγγολόγος

Οι συχνές λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και ειδικότερα τα προβλήματα στα αυτιά, καθιστούν απαραίτητη την παρακολούθηση του παιδιού από ωτορινολαρυγγολόγο, ώστε να αποφευχθούν μεταγενέστερα προβλήματα ακοής. Αν χρειαστεί, τοποθετεί τα σωληνάκια αερισμού κατά την επέμβαση συρραφής του χείλους.

Ο ωτορινολαρυγγολόγος της ΟΜΑΔΑΣ MEDICLEFT είναι ο Δρ. Φυράς Χαλίλ.Παιδοδοντίατρος

Με συχνές εξετάσεις φροντίζει να διατηρηθούν τα δόντια του παιδιού σε καλή κατάσταση. Αυτό θα βοηθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο στην ορθοδοντική και στη χειρουργική θεραπεία.

Οι παιδοδοντίατροι της ΟΜΑΔΑΣ MEDICLEFT είναι η Δρ. Μαντώ Αγγελίδου και η Δρ. Στέλλα Ιωάννου.

Προσθετολόγος

Συνεργάζεται με τον γναθοπροσωποχειρουργό και τον ορθοδοντικό για προσθετική αποκατάσταση δοντιών που πιθανόν να λείπουν.

Ο προσθετολόγος της ΟΜΑΔΑΣ MEDICLEFT είναι ο Δρ. Παρασκευάς Παρασκευά.

Νευροχειρουργός

Είναι απαραίτητη η συνεργασία του με τον πλαστικό χειρουργό στις επεμβάσεις κρανιοσυνοστεώσεων και στις Le Fort III επεμβάσεις σε παιδιά με σύνδρομα όπως το Apert και το Crouzon.

Ο νευροχειρουργός της ΟΜΑΔΑΣ MEDICLEFT είναι ο Δρ. Κανάρης Παναγόπουλος.

Οφθαλμίατρος

Eίναι απαραίτητη η συνεργασία του με τον πλαστικό χειρουργό στις επεμβάσεις κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών οι οποίες περιλαμβάνουν τους οφθαλμικούς κόγχους.

Φυσιοθεραπευτής

Συνεργάζεται στενά με τον πλαστικό χειρουργό στις θεραπείες ατόμων με πλαγιοκεφαλία εκ θέσεως.

Ο φυσιοθεραπευτής της ΟΜΑΔΑΣ MEDICLEFT είναι ο Μέλιος Αθανασιάδης.

Γενετιστής

Ο γενετιστής έχει συμβουλευτικό ρόλο. Ενημερώνει για τις πιθανότητες απόκτησης και επόμενου παιδιού με το ίδιο πρόβλημα ως επίσης συμβουλεύει και τον ίδιο τον ασθενή, όταν θα φθάσει στην ηλικία που θα θέλει να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

Παιδίατρος-Αναπτυξιολόγος

Παρακολουθεί το παιδί από την 1η μέρα της ζωής του και έχει την ευθύνη για τη σωστή διατροφή και την αύξηση του βάρους, ώστε το βρέφος να αντεπεξέλθει στις επεμβάσεις που θα ξεκινήσουν από τους τρεις – τέσσερις μήνες της ζωής του.


Ψυχολόγος

Φροντίζει για τη στήριξη των γονιών αλλά και για την προετοιμασία του παιδιού και έλεγχο της συμπεριφοράς του ιδιαίτερα κατά την πρώτη σχολική περίοδο.