Πλαγιοκεφαλία

Ο όρος «πλαγιοκεφαλία» είναι μια ευρεία έννοια για την περιγραφή ασύμμετρου σχηματισμού του κρανίου και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: την μετωπιαία πλαγιοκεφαλία και την ινιακή πλαγιοκεφαλία.

Μετωπιαία πλαγιοκεφαλία

Με τον όρο μετωπιαία πλαγιοκεφαλία χαρακτηρίζεται η αποπλάτυνση και ασυμμετρία του μετώπου που οφείλεται σε πρόωρη σύγκλειση (πρόωρη συνοστέωση) της αριστερής ή της δεξιάς πλευράς της στεφανιαίας ραφής.


Η εμφάνιση είναι χαρακτηριστική:

  • Από την πλευρά που υπάρχει το πρόβλημα το μέτωπο είναι πλατύ (επίπεδο) ή ακόμα και κοίλο.
  • Ο οφθαλμικός κόγχος ανυψώνεται σε σχέση με τον κόγχο της αντίθετης πλευράς.
  • Η ρίζα της μύτης έλκεται προς την πλευρά του προβλήματος.
  • Το φρύδι συνήθως είναι σε ψηλότερη θέση.
  • Το αυτί βρίσκεται επίσης σε πιο πρόσθια θέση.

Από την αντίθετη πλευρά το μέτωπο προβάλλει περισσότερο, φαινόμενο που προκαλείται από την πίεση που ασκεί ο εγκέφαλος στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει τον αναγκαίο χώρο για την ανάπτυξή του.

Η διάγνωση είναι απαραίτητο να γίνει κατά τους πρώτους μήνες της βρεφικής ηλικίας, γιατί η αντιμετώπιση της μετωπιαίας συνοστεωτικής πλαγιοκεφαλίας είναι πάντοτε χειρουργική και ιδανικά πρέπει να γίνει από τον έκτο ως τον δωδέκατο μήνα, ώστε να εξασφαλισθεί το μεγαλύτερο δυνατό όφελος.

Η δυσμορφία η οποία θεωρείται επουσιώδης από πολλούς γονείς, στην πραγματικότητα εξελίσσεται σε σοβαρό πρόβλημα, διότι όσο περνά ο καιρός επιδεινώνεται και σε μεγαλύτερη ηλικία η χειρουργική αποκατάσταση είναι σημαντικά δυσκολότερη.

Η αποκατάσταση της μετωπιαίας πλαγιοκεφαλίας γίνεται από χειρουργική ομάδα με εξειδίκευση σε κρανιοπροσωπικά προβλήματα. Στα συγκεκριμένα περιστατικά συνεργάζονται ο κρανιοπροσωπικός / πλαστικός χειρουργός και ο νευροχειρουργός.

Ινιακή πλαγιοκεφαλία

Ως ινιακή πλαγιοκεφαλία χαρακτηρίζεται η ασυμμετρία και αποπλάτυνση του οπισθίου τμήματος της κεφαλής (βρεγματοϊνιακή χώρα). Οι περισσότερες περιπτώσεις ινιακής πλαγιοκεφαλίας οφείλονται σε άσκηση εξωτερικής πίεσης στο κρανίο (ενδομήτρια ή μετά τη γέννηση), ενώ ένα μικρό ποσοστό οφείλεται σε πρόωρη σύγκλειση (συνοστέωση) της λαμβδοειδούς ραφής. Η αντιμετώπιση των περιπτώσεων ινιακής πλαγιοκεφαλίας από πρόωρη συνοστέωση της λαμβδοειδούς ραφής είναι χειρουργική.