Το Κυπριακό Κέντρο Σχιστιών & Δυσμορφιών Προσώπου MEDICLEFT, ιδρύθηκε με τη στήριξη του εκλιπόντος Δρ. Αλέξανδρου Στρατουδάκη, κρανιοπροσωπικού χειρουργού παγκοσμίου κύρους, ο οποίος κατέθεσε την τεράστια εμπειρία του, που άφησε και ως παρακαταθήκη στο δύσκολο και σημαντικό καθήκον του Κέντρου.
Ποιός ήταν ο Δρ. Αλέξανδρος Στρατουδάκης;