Συνάντηση ΟΜΑΔΑΣ MEDICLEFT

Πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου, η καθιερωμένη συνάντηση του Κυπριακού Κέντρου Σχιστιών & Δυσμορφιών Προσώπου MEDICLEFT, κατά την οποία εξετάστηκαν περιστατικά σχιστιών και κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών από τους επιστήμονες της ΟΜΑΔΑΣ. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στο Ίδρυμα Μελέτης & Έρευνας Synergy Foundation στη Λεμεσό.