Πραγματοποιήθηκε σήμερα 30 Νοεμβρίου 2015, η καθιερωμένη συνάντηση του Κυπριακού Κέντρου Σχιστιών & Δυσμορφιών Προσώπου MEDICLEFT κατά την οποία η επιστημονική ΟΜΑΔΑ του κέντρου εξετάζει περιστατικά παιδιών με σχιστία και ατόμων με άλλες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το +357 25735050.