Πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου, η καθιερωμένη συνάντηση του Κυπριακού Κέντρου Σχιστιών & Δυσμορφιών Προσώπου MEDICLEFT. Κατά τη συνάντηση, οι επιστήμονες της ΟΜΑΔΑΣ εξέτασαν περιστατικά με σχιστίες και κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στο Ίδρυμα Μελέτης & Έρευνας Synergy Foundation στη Λεμεσό.