Οι αρχικές επεμβάσεις είναι καθοριστικής σημασίας

Το παιδί με σχιστία θα υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπείες από τη βρεφική ηλικία μέχρι και την ενηλικίωσή του. Οι αρχικές επεμβάσεις είναι καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργική ακεραιότητα του παιδιού και την εμφάνισή του για την υπόλοιπη ζωή του. Το παιδί πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς και σε συχνά διαστήματα. Η έλλειψη συνεχούς παρακολούθησης ευθύνεται για τη δημιουργία προβλημάτων με σοβαρές συνέπειες, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπισθεί με επιτυχία αν είχαν διαγνωσθεί έγκαιρα.
Η αντιμετώπιση της σχιστίας χρειάζεται υπομονή και χρόνο, αλλά το κυριότερο είναι να τύχει χειρισμού από ΟΜΑΔΑ εξειδικευμένων γιατρών, οι οποίοι έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και εμπειρία, όπως αυτή καθορίζεται από το EUROCLEFT και το American Cleft Palate Craniofacial Association, μέλος των οποίων είναι το Κυπριακό Κέντρο Σχιστιών και Δυσμορφιών Προσώπου, Medicleft. Για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα είναι απαραίτητη η συνεχής και αδιάκοπη παρακολούθηση του παιδιού από τη γέννησή του μέχρι την εφηβεία και η εκτέλεση σειράς χειρουργικών επεμβάσεων αλληλένδετων μεταξύ τους, βάσει ενός καθορισμένου και προσεκτικά σχεδιασμένου χρονοδιαγράμματος. Η αποσπασματική αντιμετώπιση μπορεί μόνο να οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα, των οποίων η διόρθωση σπάνια είναι απόλυτα ικανοποιητική και απαιτεί πρόσθετες επεμβάσεις και περιττή ταλαιπωρία του παιδιού και της οικογένειάς του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η αποκατάσταση ενός παιδιού με σχιστία πρέπει να αναλαμβάνεται εξ αρχής από ΟΜΑΔΑ ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που είναι απολύτως εξειδικευμένα σε ολόκληρο το φάσμα της θεραπείας των σχιστιών.  Σε έμπειρα χέρια η συνολική παραμονή ενός παιδιού με σχιστία στο Νοσοκομείο, μέχρι δηλαδή την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του, δεν ξεπερνά την μια εβδομάδα ως δέκα ημέρες, εφ’ όσον η κάθε εισαγωγή στο Νοσοκομείο για επέμβαση είναι από μια έως τρεις ημέρες, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Το χρονοδιάγραμμα της χειρουργικής θεραπείας των σχιστιών ποικίλλει από ομάδα σε ομάδα.  Εδώ παρουσιάζεται η προσωπική μας προτίμηση.

  • Η διόρθωση της μονής σχιστίας χείλους γίνεται σε ηλικία τριών μηνών αν είναι πλήρης. Κατά την εγχείρηση δημιουργούνται δύο κρημνοί εκ των οποίων ο ένας περιστρέφεται και ο άλλος προωθείται στο κενό που δημιουργείται από την περιστροφή.  Οι ουλές που προκύπτουν ακολουθούν την φυσική φορά του φίλτρου του χείλους και τις περισσότερες φορές με την πάροδο του χρόνου γίνονται σχεδόν αόρατες.
  • Στη διπλή σχιστία το πρόβλημα είναι αρκετά πιο πολύπλοκο. Οι αρχές της αποκατάστασης είναι οι ίδιες όπως και στη μονή σχιστία, χρειάζονται όμως δύο ή τρεις εγχειρήσεις, ανάλογα με τη σχιστία. Στην πρώτη διορθώνεται το χείλος, ενώ στην επόμενη επιμηκύνεται η στυλίδα της μύτης η οποία είναι σχεδόν πάντα κοντή.
  • Η διόρθωση σχιστίας της υπερώας  γίνεται συνήθως κατά τον δωδέκατο μήνα και περιλαμβάνει διόρθωση της μαλθακής υπερώας (δηλαδή του πίσω τμήματος της υπερώας που κινείται και περιλαμβάνει τους μυς της υπερώας) και της σκληρής υπερώας, ως της περιοχής του φατνίου (εκεί δηλαδή που φυτρώνουν τα δόντια).
  • Η αποκατάσταση της περιοχής του φατνίου γίνεται αργότερα, συνήθως στην ηλικία των 9-11 ετών. Η τεχνική της διόρθωσης της σχιστίας της υπερώας παίζει μεγάλο ρόλο στην μετέπειτα ομαλή ανάπτυξη της άνω γνάθου και του λόγου. Στις περιπτώσεις που υπάρχει σχιστία στην περιοχή του φατνίου, απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπλήρωση της ορθοδοντικής αποκατάστασης είναι να γίνει ένα οστικό μόσχευμα στην περιοχή της σχιστίας, δηλαδή να συμπληρωθεί το κενό με οστούν που λαμβάνεται συνήθως από τη λεκάνη, ώστε να μπορέσει να ανατείλει ο μόνιμος κυνόδοντας και να δημιουργηθεί ένα ιδεώδες οδοντικό τόξο για σωστή σύγκλειση και ένα όμορφο χαμόγελο. Η επέμβαση αυτή γίνεται συνήθως στην ηλικία των 9-11 ετών και μπορεί να συνδυασθεί με διόρθωση της σκολιώσεως του διαφράγματος και διορθώσεις ατελειών που τυχόν παραμένουν στην εμφάνιση του χείλους. Αν πρόκειται για διπλή σχιστία είναι δυνατό να μη μπορεί να γίνει το μόσχευμα και από τις δύο πλευρές ταυτόχρονα, και να χρειασθούν δύο διαδοχικές επεμβάσεις.

Δείτε το χρονοδιάγραμμα σχηματικά εδώ: “Σχέδιο Θεραπείας”


Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή χρειάζεστε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία των σχιστιών, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο +357 25735050 ή στείλτε μας e-mail στο info@medicleft.com
Οι επιστήμονες της ΟΜΑΔΑΣ του Κυπριακού Κέντρου Σχιστιών & Δυσμορφιών Προσώπου MEDICLEFT είναι στη διάθεσή σας.