ΟΜΑΔΑ MEDICLEFT  - Μια αφοσιωμένη ΟΜΑΔΑ, ένας ιερός σκοπός

H ΟΜΑΔΑ των επιστημόνων που συμβάλουν στη θεραπεία των σχιστιών και άλλων κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών, περιλαμβάνει τις πιο κάτω ειδικότητες:
Πλαστικός Κρανιοπροσωπικός Χειρουργός
Έρχεται σε επαφή με την οικογένεια του ασθενή από τη στιγμή της γέννησης, προγραμματίζοντας τις χειρουργικές επεμβάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Οι πρώτες χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες σχετίζονται με την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση του ασθενή, είναι αυτές που θα καθορίσουν την πλήρη ή ατελή αποκατάσταση του ασθενή. Τυχόν λανθασμένες χειρουργικές επεμβάσεις – ειδικά στα αρχικά στάδια – οδηγούν σε μερική αποκατάσταση, χωρίς δυνατότητα ολικής αντιμετώπισης της πάθησης του ασθενή.
Οι Πλαστικοί Κρανιοπροσωπικοί Χειρουργοί της ΟΜΑΔΑΣ MEDICLEFT είναι ο Δρ. Γιώργος Ψαράς και ο Δρ. Κώστας Αλεξάνδρου, Διευθυντής του Ελληνικού Κρανιοπροσωπικού Κέντρου.


Ορθοδοντικός- ειδικός σε άτομα με δυσμορφίες προσώπου
Διευθετεί και μετακινεί τα δόντια όπου χρειάζεται. Στηρίζει τις προσπάθειες του πλαστικού χειρουργού και του Γναθοπροσωποχειρουργού. Εφαρμόζει “προεγχειριτική ορθοπεδική” από την πρώτη εβδομάδα γέννησης του βρέφους, ώστε να το προετοιμάσει κατάλληλα για την πρώτη επέμβαση συρραφής χείλους, η οποία θα πραγματοποιηθεί όταν το βρέφος είναι τριών ή τεσσάρων μηνών.
Ο Ορθοδοντικός, ειδικός σε άτομα με δυσμορφίες προσώπου, της ΟΜΑΔΑΣ MEDICLEFT είναι ο Δρ. Χριστόδουλος Λάσπος.


Λογοπαθολόγος
Είναι απαραίτητος κατά τη διάρκεια της προσχολικής και της σχολικής περιόδου της ζωής του παιδιού. Θα εκπαιδεύσει το παιδί στη σωστή άρθρωση, ώστε να αρθούν τα προβλήματα ομιλίας. Σε συνεργασία με τον πλαστικό χειρουργό, θα αποφασίσουν για την πιθανή ανάγκη φαρυγγοπλαστικής.
Οι λογοπαθολόγοι της ΟΜΑΔΑΣ MEDICLEFT είναι η Μαρία Κυριάκου Σολομωνίδου και η Σωφρονία Σταυρινίδου.


Γναθοπροσωποχειρουργός
Συνεργάζεται με τον ορθοδοντικό και τον πλαστικό χειρουργό για τις αναγκαίες επεμβάσεις στις γνάθους, όπως είναι το οστικό μόσχευμα και οι ορθογναθικές επεμβάσεις.
Η γναθοπροσωποχειρουργός της ΟΜΑΔΑΣ MEDICLEFT είναι η Δρ. Ζωή Νικολάου.


Ωτορινολαρυγγολόγος
Οι συχνές λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και ειδικότερα τα προβλήματα στα αυτιά, καθιστούν απαραίτητη την παρακολούθηση του παιδιού από ωτορινολαρυγγολόγο, ώστε να αποφευχθούν μεταγενέστερα προβλήματα ακοής. Αν χρειαστεί, τοποθετεί τα σωληνάκια αερισμού κατά την επέμβαση συρραφής του χείλους.
Ο ωτορινολαρυγγολόγος της ΟΜΑΔΑΣ MEDICLEFT είναι ο Δρ. Φυράς Χαλίλ.


Παιδοδοντίατρος
Με συχνές εξετάσεις φροντίζει να διατηρηθούν τα δόντια του παιδιού σε καλή κατάσταση. Αυτό θα βοηθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο στην ορθοδοντική και στη χειρουργική θεραπεία.
Οι παιδοδοντίατροι της ΟΜΑΔΑΣ MEDICLEFT είναι η Δρ. Μαντώ Αγγελίδου και η Δρ. Στέλλα Ιωάννου.


Προσθετολόγος
Συνεργάζεται με τον γναθοπροσωποχειρουργό και τον ορθοδοντικό για προσθετική αποκατάσταση δοντιών που πιθανόν να λείπουν.
Ο προσθετολόγος της ΟΜΑΔΑΣ MEDICLEFT είναι ο Δρ. Παρασκευάς Παρασκευά.


Νευροχειρουργός
Είναι απαραίτητη η συνεργασία του με τον πλαστικό χειρουργό στις επεμβάσεις κρανιοσυνοστεώσεων και στις Le Fort III επεμβάσεις σε παιδιά με σύνδρομα όπως το Apert και το Crouzon.
Ο νευροχειρουργός της ΟΜΑΔΑΣ MEDICLEFT είναι ο Δρ. Κανάρης Παναγόπουλος.


Οφθαλμίατρος
Eίναι απαραίτητη η συνεργασία του με τον πλαστικό χειρουργό στις επεμβάσεις κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών οι οποίες περιλαμβάνουν τους οφθαλμικούς κόγχους.
Ο οφθαλμίατρος της ΟΜΑΔΑΣ MEDICLEFT είναι ο Δρ. Πανάγος Αρβανίτης.


Φυσιοθεραπευτής
Συνεργάζεται στενά με τον πλαστικό χειρουργό στις θεραπείες ατόμων με πλαγιοκεφαλία εκ θέσεως.
Ο φυσιοθεραπευτής της ΟΜΑΔΑΣ MEDICLEFT είναι ο Μέλιος Αθανασιάδης.


Γενετιστής
Ο γενετιστής έχει συμβουλευτικό ρόλο. Ενημερώνει για τις πιθανότητες απόκτησης και επόμενου παιδιού με το ίδιο πρόβλημα ως επίσης συμβουλεύει και τον ίδιο τον ασθενή,  όταν θα φθάσει στην ηλικία που θα θέλει να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.


Παιδίατρος-Αναπτυξιολόγος
Παρακολουθεί το παιδί από την 1η μέρα της ζωής του και έχει την ευθύνη για τη σωστή διατροφή και την αύξηση του βάρους, ώστε το βρέφος να αντεπεξέλθει στις επεμβάσεις που θα ξεκινήσουν από τους τρεις – τέσσερις μήνες της ζωής του.


Ψυχολόγος
Φροντίζει για τη στήριξη των γονιών αλλά και για την προετοιμασία του παιδιού και έλεγχο της συμπεριφοράς του ιδιαίτερα κατά την πρώτη σχολική περίοδο.


Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή χρειάζεστε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία των σχιστιών, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο +357 25735050 ή στείλτε μας e-mail στο info@medicleft.com
Οι επιστήμονες της ΟΜΑΔΑΣ του Κυπριακού Κέντρου Σχιστιών & Δυσμορφιών Προσώπου MEDICLEFT είναι στη διάθεσή σας.