Στηρίζουμε τους γονείς ψυχολογικά και οικονομικά σε όλη τη διαδικασία

CHRYSALLIDA NEW2

 

 

 

 

 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ατόμων με Σχιστίες και Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες Χρυσαλλίδα ιδρύθηκε το 2002 για να προασπίσει τα συμφέροντα των παιδιών που γεννιούνται με σχιστίες και το κυριότερο για να στηρίζει έμπρακτα τους γονείς, ψυχολογικά και οικονομικά, καθ’ όλη τη διαδικασία αποκατάστασης του προβλήματος. Οι γονείς αυτών των παιδιών, από το πρώτο έντονο ξάφνιασμα με την ανακοίνωση από το γυναικολόγο τους αλλά και μετά την πρώτη επαφή με το πρόβλημα με τη γέννηση του παιδιού τους, έχουν να αντιμετωπίσουν σωρεία χειρουργικών επεμβάσεων και άλλων θεραπειών. Χρειάζονται ενημέρωση και ειδική καθοδήγηση σχετική με τους ειδικούς που πρέπει να επισκεφθούν και το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί, συμβουλευτική σε σχέση με την προετοιμασία του παιδιού για τις επεμβάσεις αποκατάστασης και ηθική, ψυχολογική και οικονομική συμπαράσταση σε όλα τα στάδια.

Οι στόχοι της Χρυσαλλίδας είναι:

  • Η έμπρακτη στήριξη και η συμπαράσταση με τη βοήθεια άλλων γονέων και εθελοντών τόσο στα άτομα με σχιστίες και άλλες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες όσο και στους γονείς ή κηδεμόνες τους.
  • Η συνεχής επιμόρφωση των γονέων και των κηδεμόνων των παιδιών αυτών σε θέματα που αφορούν στη θεραπεία και στην επίλυση των προβλημάτων και των ιδιαιτεροτήτων τις οποίες αντιμετωπίζουν τόσο τα παιδιά όσο και οι οικογένειες τους.
  • Η διεκδίκηση από την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς όλων των δικαιωμάτων καθώς και η ανάδειξη των αιτημάτων των ατόμων με σχιστίες και άλλες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες.
  • Η συνεχής βελτίωση και η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στα άτομα με σχιστίες και άλλες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες.
  • Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με σχιστίες και άλλες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες και για την ανάγκη αποδοχής της διαφορετικότητας τους, όπως και για τις νέες επιστημονικές μεθόδους οι οποίες εφαρμόζονται για την αποκατάστασή τους και μπορούν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα.

Για τη Χρυσαλλίδα το «χαμόγελο ελπίδας» δε μένει απλώς μια ευχή ή ένα όραμα, αλλά μετουσιώνεται σε πράξη. Ο Σύνδεσμος οργανώνει φιλανθρωπικές δράσεις με στόχο τη συλλογή χρημάτων ώστε πέρα από την ψυχολογική στήριξη και συμπαράσταση, να είναι σε θέση να στηρίξουν οικονομικά αυτές τις οικογένειες. Ας σημειωθεί ότι ένα παιδί που γεννιέται με σχιστία θα χρειαστεί γύρω στις τρεις με τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι την πλήρη αποκατάστασή του.


Χρυσαλλίδα
Λυκάβου 7, 3086 Λεμεσός
Τηλ. 25732900, 99561471
e-mail: info@chrysallida.com
Κ. Χριστούλα Κωνσταντινίδου


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Χρυσαλλίδας www.chrysallida.com
Βρείτε τη Χρυσαλλίδα στο Facebook Like us on Facebook