Είμαστε δίπλα στην οικογένεια

logo SMILE FOUNDATION

 

 

 

Ο Σύνδεσμος Smile Foundation ιδρύθηκε το 2000 στη Νότιο Αφρική από τον Δρ. Γιώργο Ψαρά και τον Marc Lubner και με την υποστήριξη του Nelson Mandela. Με την επάνοδο του Δρ. Ψαρά στην Κύπρο το 2008, ιδρύθηκε και ο αντίστοιχος σύνδεσμος «The Smile Foundation» Κύπρου.

Χορηγίες και δωρεές από εταιρείες και ιδιώτες είναι ευπρόσδεκτες. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε με:

The Smile Foundation
Δρ. Γιώργος Ψαράς
Τηλ. 25369936
http://www.smilefoundationsa.org/