Πηγή κειμένου: Ελληνικό Κρανιοπροσωπικό Κέντρο. Το ΕΚΚ ιδρύθηκε από τον εκλιπόντα Δρ. Αλέξανδρο Στρατουδάκη και διευθύνεται από τον Δρ. Κώστα Αλεξάνδρου, Κρανιοπροσωπικό Χειρουργό, μέλος του Κυπριακού Κέντρου Σχιστιών & Δυσμορφιών Προσώπου, MEDICLEFT.


Διατατικός Εφελκυσμός
Μια μέθοδος που έχει βοηθήσει σημαντικά στην αποκατάσταση ορισμένων κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών είναι ο διατατικός εφελκυσμός.

Αρχές στις οποίες βασίζεται
Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην παρατήρηση (που έχει επαληθευθεί με εργαστηριακά πειράματα) ότι αν γίνει τομή σε ένα οστούν και οι δύο πλευρές του απομακρύνονται μηχανικά μεταξύ τους με πολύ βραδύ ρυθμό, περίπου 1 χιλ. την ημέρα, το δημιουργούμενο έλλειμμα συμπληρώνεται με νεοσχηματιζόμενο οστούν με αποτέλεσμα την ελεγχόμενη επιμήκυνση του οστού όσον αφορά την κατεύθυνση και το τελικό μέγεθος. Εφαρμόσθηκε πρώτα στα μακρά οστά των άκρων στον τομέα της ορθοπεδικής χειρουργικής και πιο πρόσφατα στα οστά του προσώπου.

Ειδικές συσκευές επιτρέπουν τον εφελκυσμό και την επιμήκυνση των οστών του σκελετού του προσώπου αλλά και τον έλεγχο του σχήματος του νεοσύστατου οστού σε τρείς διαστάσεις.

Οι τεχνικές του εφελκυσμού των οστών έχουν προσφέρει λύση σε προβλήματα που στο παρελθόν θεωρούνταν εξαιρετικά δυσεπίλυτα απλοποιώντας την αποκατάστασή τους.

Περιοχές του προσώπου στις οποίες εφαρμόζεται
Ο διατατικός εφελκυσμός αποτελεί σημαντικό βοήθημα στη διόρθωση προβλημάτων:

  • Στην κάτω γνάθο για προώθηση ή αποκατάσταση συμμετρίας
  • Ημιπροσωπική μικροσωμία
  • Μικρογναθία
  • Ασυμμετρία
  • Στην άνω γνάθο για να μεταφερθεί πιο μπροστά και να επιτευχθεί σωστή σύγκλειση συνήθως σε περιπτώσεις υποπλασίας (με ή χωρίς σχιστία φατνίου και υπερώας)
  • Στο μέσο τμήμα του προσώπου σε περιπτώσεις υπολασίας και αποφρακτικής άπνοιας (οστεοτομία Le Fort III)
  • Στο μέσο τμήμα του προσώπου μαζί με το μέτωπο (μετωποπροσωπική προώθηση) σε συνδρομικές παθήσεις με βραχυκεφαλία και αποφρακτική άπνοια

Διάρκεια θεραπείας
Το μηχάνημα του διατατικού εφελκυσμού εφαρμόζεται για διάστημα δύο ως τριών μηνών. Αν και οι ασθενείς και οι οικογένειές τους εκφράζουν φόβους και δισταγμούς για την ταλαιπωρία στην οποία θα υποβληθούν, εν τούτοις συνηθίζουν το μηχάνημα σε λίγες μέρες και διανύουν την περίοδο της αναρρώσεως χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Διατατικός Εφελκυσμός


Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή χρειάζεστε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία των δυσμορφιών προσώπου, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο +357 25735050 ή στείλτε μας e-mail στο info@medicleft.com
Οι επιστήμονες της ΟΜΑΔΑΣ του Κυπριακού Κέντρου Σχιστιών & Δυσμορφιών Προσώπου MEDICLEFT είναι στη διάθεσή σας. 


 

 

Πηγή κειμένων: Ελληνικό Κρανιοπροσωπικό Κέντρο