Τι είναι οι σχιστίες;

Τι είναι οι σχιστίες
Σχιστία χείλους είναι η ανεπιτυχής συνένωση των έσω ρινικών με τα άνω γναθιαία επάρματα του προσώπου κατά την εμβρυϊκή περίοδο. Σχιστία υπερώας είναι το αποτέλεσμα της ανεπιτυχούς συνένωσης των υπερώιων αποφύσεων της άνω γνάθου. Περισσότερα δείτε στην ενότητα Είδη Σχιστιών.
Αποτελεί μία από τις πιο συχνές ανωμαλίες οι οποίες παρουσιάζονται κατά τη γέννηση και έρχονται να διαταράξουν την ευτυχία που φέρνει στους γονείς ο ερχομός ενός παιδιού. Γνωστή από τα πολύ παλιά χρόνια και τυλιγμένη στη δεισιδαιμονία, αποτελούσε πραγματικό στίγμα για την οικογένεια, αλλά και για το παιδί το οποίο ήταν καταδικασμένο να κρύβεται σε όλη του τη ζωή.

Πόσο συχνά παρουσιάζονται
Η συχνότητα της ανωμαλίας αυτής παρουσιάζεται κατά μέσο όρο, περίπου μια φορά στις 600 γεννήσεις. Στην Κύπρο γεννιούνται περίπου 15 παιδιά με σχιστία χείλους/υπερώας το χρόνο ενώ στην Ελλάδα υπολογίζεται πως γεννιούνται περίπου 200-250 παιδιά με σχιστία χείλους/υπερώας το χρόνο.

Ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο στη δημιουργία των σχιστιών
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται σαν αιτιολογικοί παράγοντες μεταξύ άλλων, η έλλειψη Φολικού Οξέος, το κάπνισμα και το αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη κ.α. Παρόλα αυτά, τα ακριβή αίτια παραμένουν άγνωστα. Η απλή σχιστία – σε αντίθεση με τα πιο σοβαρά σύνδρομα – δεν ακολουθεί τους γνωστούς κανόνες της κληρονομικότητας. Αρκετά συχνά όμως, στην οικογένεια υπάρχει κάποιος συγγενής, έστω και μακρινός, με το ίδιο πρόβλημα.

Σχετίζεται η ύπαρξη σχιστίας με τη διανοητική ανάπτυξη;
Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί η σχιστία να αποτελεί μέρος μιας σοβαρότερης κατάστασης (συνδρόμου), τις περισσότερες φορές δε συνοδεύεται από άλλα προβλήματα.  Η διανοητική ανάπτυξη είναι φυσιολογική και όταν συμπληρωθεί η αποκατάσταση των εμφανισιακών και λειτουργικών προβλημάτων, το παιδί μπορεί να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο χωρίς κανένας απολύτως στίγμα ή πρόβλημα.


Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή χρειάζεστε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία των σχιστιών, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο +357 25735050 ή στείλτε μας e-mail στο info@medicleft.com
Οι επιστήμονες της ΟΜΑΔΑΣ του Κυπριακού Κέντρου Σχιστιών & Δυσμορφιών Προσώπου MEDICLEFT είναι στη διάθεσή σας.