Το Κυπριακό Κέντρο Σχιστιών & Δυσμορφιών Προσώπου MEDICLEFT συμμετείχε στο 16ο συνέδριο της Παγκόσμιας Εταιρείας Κρανιοπροσωπικής Χειρουργικής ISCFS, το οποίο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 14 και 18 Σεπτεμβρίου στο Τόκυο, Ιαπωνία. Ο Δρ. Λάσπος εκπροσωπώντας το MEDICLEFT πραγματοποίησε ομιλία με θέμα “Face or Occlusion”. Στο συνέδριο παρευρέθηκαν επίσης και τα μέλη της ΟΜΑΔΑΣ MEDICLEFT Δρ. Κώστας Αλεξάνδρου, Κρανιοπροσωπικός Χειρουργός και διευθυντής του Ελληνικού Κρανιοπροσωπικού Κέντρου και Δρ. Κανάρης Παναγόπουλος, Νευροχειρουργός.